Wzrost liczby stulatków na Warmii i Mazurach: Rekordzista ma 107 lat, a ZUS oferuje im specjalną premię

Ostatnie dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że w województwie warmińsko-mazurskim zauważalny jest wzrost liczby osób, które dożyły magicznego wieku 100 lat. W porównaniu do roku ubiegłego, liczba tych seniorów wzrosła. W chwili obecnej, jest ich aż 92. Co więcej, najstarszy mieszkaniec regionu ma 107 lat. Ważnym aspektem jest, że seniorzy, którzy osiągnęli ten pokaźny wiek, mogą liczyć na dożywotnie świadczenie honorowe od ZUS.

W 2022 r., w tym samym województwie, liczba stulatków wynosiła 84. Rozpatrując obecną sytuację, można zauważyć trend wzrostowy, jako że ilość osób w tym przedziale wiekowym zwiększyła się o 8. Co ciekawe, statystycznie przeważają kobiety – jest ich aż 85, podczas gdy mężczyzn jest tylko siedmiu. Najstarszym mieszkańcem Warmii i Mazur jest 107-letnia kobieta z Bartoszyc. Na kolejnym miejscu znajduje się 105-letni mężczyzna z Elbląga.

Ważne jest, że osoby, które osiągnęły tak imponujący wiek, mogą otrzymać dodatek do swojej emerytury lub renty w ramach specjalnego, comiesięcznego świadczenia oferowanego przez ZUS. Świadczenie to wynosi 5540,25 zł brutto. Należy jednak podkreślić, że ta kwota dotyczy tylko osób, które ukończyły 100 lat po 28 lutego 2022 r. Starsi seniorzy, którzy obchodzili swoje stulecie wcześniej, otrzymują świadczenia według stawek obowiązujących w dniu ich urodzin. Nie ma tu miejsca na waloryzację.

Zdolność do ubiegania się o świadczenie nie wymaga składania dodatkowych wniosków i zależy od uprawnienia stulatków do pobierania emerytury lub renty. To szczegół, który został podkreślony przez regionalnego rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych województwa warmińsko-mazurskiego – Annę Grabowską.

Ponadto warto dodać, że honorowe premie przysługują również osobom pozbawionym świadczenia emerytalno-rentowego – ale tylko na ich wniosek lub wniosek pełnomocnika. Wszystko to musi być złożone w najbliższej placówce ZUS i musi być dołączony dokument potwierdzający datę urodzenia. Honorowe premie są także przeznaczone dla stulatków w ramach działań innych zakładów emerytalnych, takich jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na koniec, Olsztyński oddział ZUS obecnie wypłaca 68 takich honorowych świadczeń. Według przewidywań tej instytucji, do 2060 r., liczba osób uprawnionych do otrzymywania tych dodatków w całej Polsce wzrośnie do 65 tysięcy.