Olsztyn przygotowuje się na XI edycję Budżetu Obywatelskiego: Zespół Koordynujący czeka na zgłoszenia

Już niedługo ruszy jedenasta odsłona Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, która wzbudza duże emocje wśród mieszkańców miasta. Kluczowym elementem tego procesu jest Zespół Koordynujący, który ma za zadanie ocenianie projektów i kontrolowanie realizacji całego przedsięwzięcia.

Na razie oczekujemy na finalizację działań związanych z obchodami dziesiątej edycji budżetu. W tym samym czasie intensywnie pracujemy nad nowymi pomysłami, które zostaną poddane ocenie głosujących olsztynian. Ta równoległa praca nad dwiema edycjami budżetu przynosi wiele emocji i wyzwań.

Przedstawicielka Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, Beata Kardynał-Stawicka, podkreśla znaczenie obecności mieszkańców w Zespole Koordynującym. Ich rola jest nie do przecenienia, ponieważ to właśnie oni są najbliższymi reprezentantami społeczności lokalnej.

Kompozycja Zespołu Koordynującego jest różnorodna – składa się z maksymalnie trzech reprezentantów wyznaczonych przez prezydenta miasta, Radę Miasta Olsztyna, organizacje pozarządowe oraz rady osiedlowe. Dołączają do nich również olsztynianie wyłonieni w procesie losowym spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Zespół spotyka się cotygodniowo od lutego do lipca 2024 roku, w godzinach popołudniowych. Te dwugodzinne spotkania, pełne inspiracji i ciężkiej pracy, to doskonała okazja do poznania interesujących ludzi i wymiany doświadczeń.