Wprowadzenie programu "Edukacja z wojskiem" – nowy wymiar nauczania dla uczniów

Dzień dzisiejszy oznacza rozpoczęcie innowacyjnego projektu edukacyjnego o nazwie „Edukacja z wojskiem”. Program ten będzie trwał do 20 czerwca, włączając w swój zakres ponad 3000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone przez kadry wojskowe mają na celu promowanie świadomości bezpieczeństwa wśród uczniów.

Podstawowymi celami tej inicjatywy są: rozbudzanie świadomości dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa, kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia, rozwijanie praktycznych zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz pobudzanie zainteresowania młodych ludzi problematyką obronności. Dodatkowo, program ma na celu nauczyć uczestników bezpiecznej nawigacji w internecie oraz krytycznej oceny informacji znalezionych online.

Głównym celem programu jest dostarczenie uczniom trzygodzinnych bloków zajęć, które zostaną dostosowane do specyfiki wieku i zainteresowań. Wszystkie lekcje będą prowadzone przez wykwalifikowany personel wojskowy, przy ścisłym nadzorze kadry nauczycielskiej.

Program „Edukacja z wojskiem” jest wynikiem współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Ministerstwem Obrony Narodowej. Skierowany jest on do szkół publicznych i prywatnych, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych, a także do szkół artystycznych. Warto jednak zaznaczyć, że program nie obejmuje szkół specjalnych i zorganizowanych przez placówki medyczne. Rekrutacja wniosków na udział w programie trwała do 24 kwietnia.

Każdy samorząd gminy mógł zgłosić jedną szkołę do udziału w programie. Analogicznie, jeden powiat ziemski mógł zgłosić jedną szkołę. Dla miast na prawach powiatu liczba zgłaszanych szkół była zależna od liczby mieszkańców – dla miast do 200 tys. mieszkańców limit wynosił 10 szkół (w tym 7 podstawowych i 3 ponadpodstawowe), dla miast od 200 tys. do 500 tys. limit wynosił 13 szkół (9 podstawowych i 4 ponadpodstawowe), dla miast od 500 tys. do miliona limit wynosił 15 szkół (10 podstawowych i 5 ponadpodstawowe) i dla miast powyżej miliona mieszkańców limit wynosił 30 szkół (20 podstawowych i 10 ponadpodstawowych). Samorząd województwa mógł zgłosić jedną szkołę, a ministrowie prowadzący szkoły – łącznie nie więcej niż 43 szkoły.

Szkolenia odbywają się podczas normalnych godzin lekcyjnych i są realizowane tylko w jednym wybranym oddziale klasowym. W przypadku uczniów niepełnoletnich, zgoda na udział w programie musi być wyrażona przez rodziców. Uczniowie pełnoletni mogą decydować o swoim udziale samodzielnie.