Wójt Gminy Dywity wzywa do skupienia na zachodnim wariancie obwodnicy Olsztyna jako jedynym realnym do realizacji

Zdaniem wójta Gminy Dywity, wszystkie samorządy podolsztyńskie, powiat oraz mieszkańcy, którzy wyrazili swoje zdanie w ankietach podczas spotkań informacyjnych, zgodnie popierają koncepcję zachodniego wariantu obwodnicy. Na ten cel przeznaczono już kilka milionów złotych i opracowane są zaawansowane prace przygotowawczo-projektowe. Wkrótce projektant ma przekazać drogowcom studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ). Mimo to, władze miasta Olsztyna regularnie podnoszą kwestię wschodniego wariantu obwodnicy, który nie jest już brany pod uwagę i nie są dla niego prowadzone prace projektowe.

Sytuacja ta jest niecodzienna, gdyż nigdy wcześniej przy realizacji tak dużych inwestycji jak obwodnica nie spotkano się z tak jednoznacznym poparciem ze strony samorządów i mieszkańców. Wszystko wskazuje na to, że powszechnie akceptowany jest wariant O1, cieszący się największym poparciem na terenach przez które biegnie obwodnica, między innymi w Dywit, Purdy, Gietrzwałdu, Jonkowie czy Barczewie, a także od Rady Powiatu w Olsztynie.

Wariant zachodni O1 jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem z dostępnych opcji. Biegnie on w największej części przez tereny należące do Skarbu Państwa, znajduje się najdalej od obszaru ekologicznego „Bagno Bażęgi”, prowadzi poza terenami gęstej zabudowy mieszkaniowej, nie wymaga wyburzeń budynków mieszkalnych i ma najmniejszą liczbę takich budynków w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Jest także naturalnym dopełnieniem istniejącego odcinka południowej obwodnicy Olsztyna. Dodatkowo wyznaczony przebieg trasy zachodniej na odcinku od węzła Olsztyn Południe do węzła Spręcowo jest krótszy o 7 km niż alternatywna trasa wschodnia.

Wójt Daniel Zadworny zauważa, że sytuacja jest bezprecedensowa, bowiem wszyscy uczestnicy konsultacji społecznych zgadzają się co do przebiegu obwodnicy. Prace projektowe są już na zaawansowanym etapie i niebawem możliwe będzie wystąpienie o decyzję środowiskową. Dlatego uważa, że nie ma czasu do stracenia i należy odrzucić pomysły, które zostały już wyeliminowane. Powinniśmy pozwolić specjalistom na kontynuowanie prac nad projektem, a wszelkie przesunięcia w czasie mogą spowodować opóźnienie budowy obwodnicy Olsztyna i ryzyko utraty finansowania inwestycji.

Olsztyn podejmuje próby zablokowania realizacji obwodnicy w zachodnim wariancie, nieustannie podnosząc kwestię wariantu wschodniego, który nie jest już rozpatrywany ze względu na brak funduszy na jego realizację. Olsztyn niesłusznie krytykuje wariant zachodni, posługując się błędnymi argumentami jak np. zagrożenie dla Lasu Miejskiego, choć preferowany wariant zachodni O1 nie wchodzi na teren miasta ani lasu.