Unikalny kierunek studiów Biogospodarka Rybacka na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

Rozszerzając swoją ofertę edukacyjną, Wydział Bioinżynierii Zwierząt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wprowadza unikatowy dla polskich uczelni kierunek – Biogospodarka Rybacka. Olsztyńska uczelnia odpowiada tym samym na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie. Kortowo, historycznie związane z edukacją rybacką, po transformacji ustrojowej straciło na znaczeniu w tej sferze. Rybactwo przeszło przemianę z prestiżowego do niszowego kierunku studiów. Wraz ze zmianami w kraju, tradycyjne rybactwo ponownie zyskuje na wartości, a nowy kierunek jest odpowiedzią na potrzebę wykwalifikowanych specjalistów. Termin „rybak” nie oddaje pełni kompetencji, jakie nabywają absolwenci biogospodarki rybackiej – to znacznie więcej niż łowienie ryb.

Zakres nauki na nowym kierunku jest szeroki. Studenci zdobywają wiedzę o technologiach i urządzeniach używanych w hodowli ryb i innych słodkowodnych oraz morskich bezkręgowców. Uczą się zasad zrównoważonego zarządzania populacjami organizmów wodnych i metod ich ochrony. Absolwenci będą potrafili opracować model zagospodarowania akwenu, czyli określić, czy będą dominować połowy gospodarcze, wędkarskie czy może będzie to model mieszany. Nabywają umiejętności zarządzania firmą rybacką, stosowania prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska oraz polityki rolnej i strukturalnej. Są przygotowani do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce rybackiej oraz do pozyskiwania funduszy krajowych i unijnych na rozwój przedsiębiorstw rybackich.

Studenci poznają również trendy i wyzwania związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców, zagospodarowaniem odpadów, bezpieczeństwem żywności oraz ochroną bioróżnorodności. Mają okazję nauczyć się rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej, wykazując się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Ostatecznie, kończą studia z dogłębnym zrozumieniem ról i obowiązków ichtiologa w przedsiębiorstwach i organizacjach rybackich, a także są przygotowani do prowadzenia badań naukowych oraz eksperymentów badawczych.

Prof. Krystyna Demska-Zakęś, koordynatorka tego kierunku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim podkreśla, że zmieniające się warunki klimatyczne, rosnąca presja ludności oraz rosnące zapotrzebowanie na żywność wysokiej jakości wyznaczają kierunek rozwoju gospodarki rybackiej. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na te wyzwania.