Szkolenie psów służbowych na terenie portu lotniczego Olsztyn-Mazury

St. post. Aleksandra Jurkowska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, znana jako przewodnik owczarka o imieniu Lego, podkreśla wagę współpracy z psami podczas interwencji policyjnych. Dzięki specjalnemu szkoleniu, psy patrolowe potrafią efektywnie wspomagać policję, trzymając ukąszonego do momentu odwołania przez przewodnika. Rola tych czworonogów została zaprezentowana podczas szkolenia zorganizowanego na terenie portu lotniczego Olsztyn-Mazury.

Podczas pokazu umiejętności psów służbowych obserwowano, jak zwierzęta radzą sobie ze zlokalizowaniem i zatrzymaniem potencjalnie niebezpiecznej osoby na płycie lotniska. Psy pokazały również swoje talenty w przeszukiwaniu pomieszczeń i walizek, szukając materiałów wybuchowych lub narkotyków. Psy służbowe używane są nie tylko przez policję, ale również przez służby celno-skarbowe oraz straż graniczną.

Zgodnie z informacjami podawanymi przez st. post. Aleksandrę Jurkowską, proces stania się przewodnikiem psa wymaga najpierw wstąpienia do policji i ukończenia podstawowego kursu trwającego 6,5 miesiąca. Następnie kandydat na przewodnika i pies są wysyłani do ośrodka szkolenia psów w Sułkowicach, gdzie szkolenie trwa od 4,5 do 7 miesięcy.

Po powrocie do macierzystej jednostki, przewodnik ma możliwość przechowywania psa w bazie należącej do komendy lub, za zgodą przełożonego, we własnym domu. Taka zgoda jest wydawana, gdy policjant jest w stanie zapewnić psu odpowiednie warunki bytowe.

Owczarek Lego, pod opieką st. post. Aleksandry Jurkowskiej, jest psem patrolowo-tropiącym i jest często używany do zabezpieczania imprez masowych, takich jak mecze. Lego uczestniczy również w poszukiwaniach osób zaginionych oraz sprawców kolizji czy wypadków, którzy uciekli z miejsca zdarzenia.

Aby utrzymać umiejętności psa na odpowiednim poziomie, konieczne są regularne treningi – raz w tygodniu lokalne i raz na kwartał na szczeblu wojewódzkim. Podczas tych ostatnich przewodnicy z całego województwa spotykają się i pod nadzorem koordynatora sprawdzają właściwości użytkowe psów, aby upewnić się, że poziom ich wyszkolenia jest taki sam jak po ukończeniu szkolenia w Sułkowicach.

W garnizonie warmińsko-mazurskiej policji służą różne rasy psów, w tym owczarki belgijskie, holenderskie i niemieckie. Łącznie jest to 33 psy służbowe i 28 przewodników. Psy te pełnią różne role, takie jak patrole, tropienie, wykrywanie materiałów wybuchowych, narkotyków czy wyszukiwanie zwłok.

St. post. Aleksandra Jurkowska podkreśla wagę dobrej relacji z psem zarówno w pracy, jak i poza nią. Twierdzi, że im lepsza jest ta relacja, tym efektywniejsza jest współpraca i służba.

W zależności od stanu zdrowia, psy służbowe przechodzą na emeryturę w wieku około 9-10 lat. Przewodnik ma możliwość zostania opiekunem emerytowanego psa, a Komenda Wojewódzka zapewnia fundusze na karmę i opiekę weterynaryjną psa.