S16 zbliża się gwałtownie: Budimex wybrany do rozbudowy DK16 z Olsztyna do Barczewa

Planowana rozbudowa odcinka drogi krajowej DK16 między Olsztynem a Barczewem, mająca na celu przekształcenie jej w drogę ekspresową S16, jest coraz bliżej realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o wyborze Budimexu jako wykonawcy tego zadania. Prace będą miały miejsce na długości 11,4 kilometra i firma wyceniła ich koszt na sumę przekraczającą 507 milionów złotych.

Katarzyna Kozłowska, reprezentantka GDDKiA, przekazała informacje, że jeżeli nie zostaną zgłoszone żadne odwołania, umowa z wykonawcą zostanie podpisana po zakończeniu wakacji. To nastąpi po skończeniu kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Proces ten toczy się od 21 grudnia 2022 roku.

Podkreślmy, że pierwsza próba wyboru najbardziej odpowiedniej oferty dla tego fragmentu drogi została podjęta w czerwcu 2023 roku. Niemniej jednak, pojawiło się odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co zmusiło do anulowania wyboru i ponownego rozpatrzenia zgłoszonych propozycji.

Planowany odcinek ekspresówki S16, który powstanie na podstawie istniejącej drogi DK16 pomiędzy Olsztynem a Biskupcem, będzie miał prawie 30 kilometrów długości. Ta część drogi została oddana do użytku w 2010 roku. Drogowcy podzielili przewidziane prace na dwa segmenty: z Olsztyna do Barczewa oraz z Barczewa do Biskupca. Dla drugiego fragmentu, mającego ponad 18 kilometrów długości, umowa z wykonawcą została już podpisana w czerwcu tego roku.

Na odcinku między Olsztynem a Barczewem o długości 11,4 km zostaną zbudowane węzły drogowe Wójtowo i Łęgajny. Zostaną one wyposażone w samowystarczalne oświetlenie, oparte na odnawialnych źródłach energii. Planuje się także rozbudowę węzła Barczewo oraz budowę jedenastu nowych obiektów inżynieryjnych. Ponadto, trzy przejścia podziemne dla pieszych zostaną wydłużone.

Pierwsi kierowcy będą mogli korzystać z nowej trasy już w 2028 roku.