Rozstrzyganie zobowiązań podatkowych w Olsztynie za pomocą nowoczesnych wpłatomatów bezgotówkowych

Decyzje podatkowe na rok 2024 już docierają do mieszkańców Olsztyna, stolicy Warmii i Mazur. Te osoby, które preferują realizacje transakcji bez użycia gotówki, mają możliwość przelania odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy urzędu lub skorzystać z funkcjonalnej opcji – specjalnego wpłatomatu.

Gońcy zajmują się dostarczaniem około 85 tysięcy decyzji podatkowych w nadchodzących tygodniach. Od początku tego roku w budynku przy ulicy Wyzwolenia 30, można skorzystać z wpłatomatu, który ułatwia uregulowanie należności.

Czesław Kalinowski, dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, informuje o możliwościach, jakie daje wspomniane urządzenie. Za jego pomocą można bowiem dokonywać płatności za podatki lokalne oraz skarbowe. Wpłatomat obsługuje płatność zarówno kartą, jak i BLIK-iem.

Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna. Należy wprowadzić potrzebne dane i opłacić należność. Interesujące jest to, że wpłatomat może przechować nasze informacje w postaci wydruku kodu QR, abyśmy nie musieli ręcznie wprowadzać ich za każdym razem. Dodatkowo, po każdej transakcji, urządzenie drukuje potwierdzenie, które może służyć jako dowód zapłaty np. podatku skarbowego.

Decyzje dotyczące podatków od nieruchomości, rolnych, leśnych czy od środków transportowych powinny trafić do mieszkańców Olsztyna do końca lutego. Jak przypomina dyrektor Kalinowski, termin płatności to 15 marca. Jeżeli jednak decyzja zostanie dostarczona w marcu, obowiązuje 14-dniowy okres na uregulowanie należności. Zaznacza on, że w tym okresie nie będą naliczane żadne odsetki.

Oprócz wpłatomatu przy ulicy Wyzwolenia 30, istnieje możliwość regulowania należności za podatki lokalne i opłaty skarbowe bezgotówkowo poprzez przelew na odpowiedni numer rachunku bankowego. Na terenie Urzędu Miasta Olsztyna działają punkty kasowe Banku Handlowego SA, gdzie można dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych bez dodatkowych prowizji i opłat. Dwie placówki tego banku znajdują się przy ulicach Wilczyńskiego 25/lokal F oraz Kościuszki 87.