Rozpoczęcie Tygodnia Egzaminacyjnego dla Ośmioklasistów

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się trzydniowa sesja egzaminacyjna dla uczniów klas ósmych. Pierwsza próba to test z języka polskiego, zaś kolejne dwa dni będą poświęcone na egzaminy z matematyki oraz wybranego przez ucznia języka obcego nowożytnego.

Egzaminy te mają miejsce tydzień wcześniej niż w roku poprzednim. Regulacje odnośnie tych testów pozostają niezmienione od wielu lat – nie ma możliwości niezdania egzaminu, ale koniecznym jest przystąpienie do niego. Rezultaty zdobyte na egzaminach mają znaczący wpływ na to, w którym liceum uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania edukacji.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można znaleźć informacje, które potwierdzają, iż udział w egzaminie ósmoklasisty jest obligatoryjny dla zakończenia nauki w szkole podstawowej. Niemniej jednak, nie jest określona minimalna liczba punktów, jaką uczeń powinien uzyskać – z tego powodu nie ma możliwości niedostatecznego wyniku na egzaminie ósmoklasisty.

Każdy ośmioklasista ma możliwość wyboru jednego z następujących języków obcych nowożytnych, do egzaminu z którego przystąpi: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski. Wybór ten jest ograniczony do języka, który uczeń uczęszcza na lekcje w ramach obligatoryjnych zajęć edukacyjnych.

Na terenie Wrocławia najczęściej wybieranym językiem obcym jest angielski – taki wybór zdecydowało podjąć 88,8 procent uczniów. Drugim najpopularniejszym językiem jest ukraiński, wybrany przez 7 procent uczniów, a dalej znajdują się niemiecki (1,2 proc.), rosyjski (0,2 proc.) oraz francuski (0,02 proc.)

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty prezentuje się następująco:

  • 14 maja (wtorek), godz. 9:00 – język polski
  • 15 maja (środa), godz. 9:00 – matematyka
  • 16 maja (czwartek), godz. 9:00 – język obcy nowożytny