Rewitalizacja zabytkowego parku i dworku w Olsztynie

Gmina Olsztyn podjęła inicjatywę odrestaurowania zapomnianego obszaru historycznego w dzielnicy Track. Plan jest taki, aby przeprowadzić gruntowną renowację nie tylko zaniedbanego parku położonego w tym rejonie, ale także sąsiedniego dworku Beliana, który obecnie przechodzi proces remontu.

Planowane prace przy dworku dotyczą m.in. wzmocnienia budynku, przeprowadzenia remontu dachu oraz odnowienia stropów – wszystko to według wytycznych konserwatora zabytków. Dworek posiada bogatą historię: na przełomie XVI i XVII wieku był własnością polskiej arystokratycznej rodziny Grzymałów, a w połowie XIX wieku został przejęty przez rząd Pruski jako część strategii wzmacniania niemieckiego wpływu w tym regionie. Później posiadłość trafiła w ręce rodziny Belianów, a Oskar Belian pełnił funkcję burmistrza miasta w latach 1877-1903, kiedy to miasto znacznie się rozwinęło.

Co dokładnie obejmują plany dotyczące rewitalizacji sąsiedniego parku? Zamówienie dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej technicznej, zarówno budowlanej jak i wykonawczej, specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich i ofertowych – wszystko to w celu przeprowadzenia renowacji zabytkowego Parku Tracka. Dodatkowo, dokument ma zawierać prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującą regulacją prawną.

Projekt ma na celu opracowanie konkretnych planów dotyczących rewaloryzacji terenu miejskiego parku, w tym określenie jego funkcji i podziału użytkowego. Projekt musi być dostosowany do współczesnych potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu historycznej struktury terenu oraz poszanowaniu naturalnej przestrzeni parku. Ponadto, projekt zagospodarowania terenu musi być skoordynowany z remontem dworku – jak podano w specyfikacji przetargu.

Potencjalni oferenci mają możliwość składania swoich propozycji do 3 października.