Remont SP nr 2 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie otrzymała kolejną dotację na przebudowę dachu budynku. Nowy dach będzie kosztować ponad 3 miliony złotych, z czego półtora miliona złotych zostało pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa – donosi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Szkoła Podstawowa nr 2, usytuowana w centrum Olsztyna, jest najstarszą placówką edukacyjną w mieście o bogatych tradycjach i wielopokoleniowej historii. Zajmuje ona czołowe miejsce w rankingu szkół podstawowych w Olsztynie, a uczęszcza do niej ponad 1200 uczniów. Sam budynek szkoły jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Planowany remont obejmować będzie następujące działania:

  1. Wymiana dachówki ceramicznej.
  2. Montaż nowego pokrycia dachowego.
  3. Wykonanie nowych elementów blacharskich, rynien i rur spustowych.
  4. Instalacja systemu komunikacji na dachu.
  5. Montaż nowej instalacji odgromowej.
  6. Przebudowa kominów wentylacyjnych.
  7. Wymiana stolarki okiennej.

Całkowita wartość tego zadania wynosi 3 225 000,00 złotych, z czego 1 500 000,00 złotych zostało dofinansowane. Prace mają zostać zrealizowane w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.