Konferencja LOFAR Family Meetin

LOFAR Family Meeting to konferencja naukowa, na której radioastronomowie z różnych zakątków świata spotykają się, wykorzystując wyniki obserwacji wykonanych przez radioteleskop LOw Frequencyy ARray. Ten wyjątkowy instrument składa się z oddzielnych elementów rozmieszczonych w kilku krajach Europy i działa jako interferometr radiowy, gdzie każdy element jest skomplikowanym systemem antenowym.

Spośród 54 stacji systemu LOFAR, trzy z nich znajdują się w Polsce, a jedna z nich jest własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zlokalizowana w Bałdach. Wszystkie europejskie stacje prowadzą obserwacje w ramach międzynarodowego konsorcjum International LOFAR Telescope (ILT). Polskie narodowe konsorcjum POLFAR (POlish Low Frequency ARray) skupia 9 instytucji naukowych zajmujących się badaniami kosmosu, w tym Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu, Uniwersytet w Zielonej Górze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie i Toruniu, Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.