Rejestr pomników przyrody w Olsztynie powiększył się o 10 drzew

Stolica Warmii i Mazur, Olsztyn, wzbogaciła się o dziesięć nowych wpisów do swojego rejestru pomników przyrody. Nadchodzi kolejne poszerzenie tej prestiżowej listy.

Specjalne miejsce w rejestrze jest zarezerwowane dla unikalnych tworów natury, które cechują się wyjątkową wartością nie tylko przyrodniczą, ale także naukową, kulturową, historyczną czy krajobrazową. Każdy element tego spisu musi posiadać indywidualne cechy, które go wyróżniają.

Ewa Łukasik-Błażejewicz, dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, zaznacza, że spośród dziesięciu nowych drzew aż siedem to dęby szypułkowe. Pozostałe trzy to dwie lipy i jesion. Znajdują się one w okolicach ulicy Radiowej, na terenie Traktu oraz na obszarze kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pięć dębów rośnie u podnóża Lasu Miejskiego wzdłuż ulicy Radiowej. Najmłodsze z nich ma blisko 180 lat, a najstarsze przekracza 300 lat. Lokalni mieszkańcy zażyczyli sobie, aby trzy z tych drzew otrzymały imiona: Fryderyk (obwód pnia wynosi 392 cm), Stanisław (352 cm) i Feliks (271 cm).

Kolejne dwa dęby, które zostały wpisane do rejestru pomników przyrody, rosną na terenie uniwersyteckim przy ulicy Nowaka i ulicy Oczapowskiego. Są one zdrowymi egzemplarzami drzew, cenionymi nie tylko za ich wartość przyrodniczą, ale także krajobrazową, naukową, historyczną czy kulturową. Dwie lipy o obwodach 560 cm i 570 cm oraz jesion o obwodzie 331 cm znajdują się na terenie dawnego majątku Trakt, będąc pozostałościami historycznego parku. Mimo wieku i licznych uszkodzeń wykazują one dobry stan witalności.

Decyzją radnych z 25 października rejestr pomników Olsztyna liczy obecnie 92 wpisy. Głównie są to drzewa – zarówno pojedyncze okazy jak i grupy drzew czy aleje, ale także głazy narzutowe znajdujące się przy ulicy Mazowieckiego.

Ostatnio rejestr był poszerzany w 2017 roku. Obecnie trwa proces przygotowania do dodania kolejnych 15 obiektów.