Zgłoszenie o oszustwie kierowane do olsztyńskiej Komendy Miejskiej Policji

23 października, w poniedziałkowy poranek, do olsztyńskiego garnizonu policji dotarło zawiadomienie sugerujące możliwe popełnienie przestępstwa oszustwa. Informacja ta wpłynęła na Komendę Miejską Policji w Olsztynie.

Zgodnie z treścią złożonego zawiadomienia, podejrzane czyny miały miejsce w okresie od lipca do września 2023 roku. Istotą sprawy jest fakt, iż pewna mieszkanka Olsztyna nawiązała kontakty za pośrednictwem internetowego komunikatora z osobami podającymi się za zagranicznego milionera, zamożną wdowę oraz brokera giełdowego.

Pierwsza z osób prezentowała się jako mężczyzna z Niemiec. W trakcie rozmów udostępnił on kobiecie swoje dane do logowania do bankowości internetowej, a następnie poprosił ją o sprawdzenie stanu jego konta bankowego. Zgodnie z przekazanym przez niego scenariuszem, bank wykrył logowanie z innego kraju i w konsekwencji zablokował dostęp do konta. Aby je odblokować, konieczna była wpłata dodatkowych środków. Kobieta z Olsztyna, wprowadzona w błąd, dokonała kilku przelewów na podane przez oszusta konto za granicą.

Wysłane pieniądze miały służyć nie tylko do odblokowania konta, ale również na realizację zakupów oraz pokrycie kaucji po aresztowaniu milionera na lotnisku za posiadanie narkotyków.

W międzyczasie, kiedy trwały jeszcze rozmowy z rzekomym milionerem, do mieszkańca Olsztyna zgłosiła się inna osoba. Twierdziła, że jest bezdzietną wdową u schyłku życia i zaproponowała przelanie swoich środków finansowych na konto kobiety. Miało to na celu umożliwienie jej zarządzania tymi funduszami i wspierania działalności charytatywnej po jej śmierci.