Przyznano pierwszą z czterech dotacji na projekt "Szlak dworów bałtyckich – tworzenie europejskiego szlaku dworów bałtyckich"

Decyzja o przyznaniu pierwszej, spośród czterech do wydania, dotacji celowych na realizację projektu o nazwie „Szlak dworów bałtyckich – konstrukcja europejskiego szlaku dworów bałtyckich” została podjęta przez Zarząd województwa.

Intrigującą wędrówkę w czasie może stanowić historia, zwłaszcza jeśli jest prezentowana w angażujący sposób. Na przykład poprzez obraz kulturalnego zróżnicowania państw, które upiększa południowe wybrzeże Bałtyku. Inicjatywa zakłada stworzenie transgranicznego szlaku dziedzictwa kulturowego skupiającego dwory i pałace znajdujące się na terenie południowego Bałtyku.

– Jestem przekonany, że nowo tworzony europejski szlak dworów i pałaców ulokowany w Niemczech, Danii, Szwecji, na Litwie i w Polsce może stać się jednym z flagowych punktów turystycznych naszego subregionu – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. – To dowód, że program Interreg Południowy Bałtyk wchodzi w kolejną fazę współpracy. To także budowanie relacji pomiędzy naszymi samorządami i szansa na dodatkowy impuls rozwojowy dla subregionu, a co za tym idzie dla naszego województwa. Z czego bardzo się cieszę.

Prace nad konstrukcją europejskiego szlaku dworów bałtyckich będą dofinansowane z Programu Interreg South Baltic 2021-2027. Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, jednostka podległa samorządowi województwa, jest jednym z partnerów projektu.

Dotacja przyznana przez zarząd, wynosząca 15 tys. zł, jest wymagane jako pierwsza część wkładu własnego, który Centrum zadeklarowało na ten rok, przystępując do projektu. W następnym roku dotacja pojawi się w kwocie 60 tys. zł i tak samo duża będzie w roku 2026. Natomiast w roku 2027 kwota ta będzie nieco ponad 50 tysięcy zł. Całkowita wartość wkładu własnego Centrum stanowić będzie 20 procent wartości całego projektu, a pozostałe prawie 742 tys. zł pokryje program Interreg.

Projekt przewiduje organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów studyjnych dla właścicieli lub operatorów dworów i pałaców, którzy będą chcieli dołączyć swój obiekt do szlaku. Planowane są też wydarzenia edukacyjne, plenery artystyczne dla młodzieży, promocja nowego rodzaju turystyki „dworskiej”, udział w tworzeniu stowarzyszenia dworów regionu oraz oznakowanie szlaku dworów południowego Bałtyku.

Przeprowadzenie projektu ma przyczynić się do znacznego wzrostu rozpoznawalności poszczególnych dworów. Głównym partnerem projektu jest Tourism Association Vorpommern z Niemiec, który będzie podpisywać umowy z pozostałymi partnerami, w tym z CEiIK w Olsztynie, co nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu 2024 roku.