Podział odpowiedzialności wśród radnych Rady Miasta: 10 stałych komisji i dwie dodatkowe

Podczas obecnej kadencji samorządu miejskiego radni będą angażować się w działalność 10 specjalistycznych komisji. Dodatkowo, do ich zadań będzie należeć praca w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Większość komisji jest złożona z grup od 9 do 12 członków, przy czym nie brakuje osób, które zdecydowały się na pracę w kilku komisjach. Przewodniczący wszystkich komisji zostali już wybrani.

Najmniejszą komisją jest Komisja Budżetu i Finansów – składa się ona tylko z pięciu radnych. Piotr Grzymowicz został desygnowany na lidera tej grupy. Marta Kamińska kierować będzie dziewięcioosobową Komisją Prawa i Bezpieczeństwa, a Radosław Nojman zajmie się prowadzeniem dwunastoosobowej Komisji Sportu i Rekreacji.

Na przewodniczącego Komisji Edukacji – w której działa dziewięciu radnych – wybrano Marcin Galbarczyka. Z kolei Paweł Klonowski będzie decydował o kierunku prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która także składa się z dziewięciu radnych.

Tomasz Gałażewski został wyznaczony na przewodniczącego dwunastoosobowej Komisji Inwestycji i Rozwoju. Zdzisława Tołwińska kierować będzie Komisją Rodziny, która składa się z siedmiu osób. Tyle samo członków liczy Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej, na czele której stanie Joanna Misiewicz.

Komisja Kultury, składająca się z 11 radnych, trafiła pod kierownictwo Piotra Pancera. Halina Ciunel pokieruje pracą dwunastu członków Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Do 12-osobowej Komisji Rewizyjnej zgłosiło się tyle samo radnych, a jej przewodniczącym stanie Marek Fabianowicz. Katarzyna Faliszewska będzie liderem szestoosobowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pierwsze zadania dla komisji są już przydzielane, a ich tempo pracy zostanie ustawione według sesji Rady Miasta planowanej na 26 czerwca tego roku.