Podpisano umowę na prace budowlane mające na celu poprawę infrastruktury Wielkich Jezior Mazurskich

W dniu wczorajszym, tj. 11 sierpnia, w centrali Regionalnej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w stolicy Polski, doszło do podpisania dokumentu umownego dotyczącego przeprowadzenia działań budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego o nazwie „Udrożnienie Kanału Śniardwy – Roś i przebudowa jazu w miejscowości Kwik”.

Zakres umowy obejmuje realizację projektu o tytule „Budowa i modernizacja infrastruktury związanymi z ekonomicznym progresją szlaków wodnych Wielkich Jezior Mazurskich. Projekt zakłada również konstrukcję śluzy „Guzianka II”, renowację istniejącej już śluzy „Guzianka I” oraz kolejno Etap III – remont już wspomnianej śluzy „Guzianka I”, a także śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku oraz udrożnienie trasy wodnej WJM poprzez prace inżynieryjne przy kanałach i ich łącznikach z jeziorami. Przewiduje się także przebudowę i wzmocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy oraz modernizację nabrzeży jezior: Mikołajskie i Niegocin”.

Projekt ten mieć będzie wartość 135,4 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 106,1 mln zł. Działania te będą prowadzone na podstawie porozumienia między beneficjentem projektu, jakim jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Finansować to będą środki Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowane zadanie przewiduje prace budowlane na obiektach jaz Karwik i próg Białoławka oraz regulację przebiegu koryta cieku Kanał Śniardwy-Roś. Realizacja tych prac pozwoli na ulepszenie możliwości odpływu wód, zwłaszcza podczas wielkich wezbrań wiosennych z systematu Wielkich Jezior Mazurskich. Zwiększy także bezpieczeństwo dla użytkowników małych jednostek pływających (np. małe łodzie, kajaki), które są wykorzystywane do sportu i rekreacji na kanale. Oprócz tego zostanie odnowiony fragment ochrony brzegowej przy jazie Kwik razem z pomostami dla łodzi strażniczych. Koszt tych działań przekroczy 3 mln złotych, a prace mają zakończyć się do końca listopada bieżącego roku.