Nowe biuro regionalne PARP na horyzoncie Olsztyna

Minister funduszy i polityki regionalnej, Grzegorz Puda, ogłosił plany otwarcia nowego biura regionalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we wrześniu tego roku w Olsztynie. Wyraził on optymizm, że nowe biuro pozwoli firmom z regionu na łatwiejsze pozyskiwanie funduszy unijnych.

Minister Puda podkreślił, że takie działania mogą przyczynić się do poprawy konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw. Ponadto, może to skutkować dalszym rozwojem gospodarczym regionu.

Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2023 roku dotyczący sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce pokazał, że województwo warmińsko-mazurskie plasuje się na trzecim miejscu od końca w rankingu MŚP z 2021 roku. Jest to obszar, który ma jedną z najniższych liczb nowo założonych firm per 1000 mieszkańców (5,6). W 2021 roku, Warmia i Mazury zanotowały również najniższe średnie przychody aktywnych MŚP (0,9 mln zł w porównaniu do 1,45 mln zł na poziomie krajowym), a także jedno z najniższych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – 5 126,75 zł brutto w porównaniu do 6 001,02 zł brutto w skali kraju.

Planowane biuro regionalne PARP w Olsztynie będzie odpowiedzialne za realizację koncepcji GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) oraz wsparcie dla przedsiębiorstw borykających się z problemami. Jego rolą będzie również informowanie i promowanie, testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z Polski Wschodniej oraz promowanie automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

Otwarcie biura regionalnego PARP w Olsztynie będzie drugim takim projektem realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na terenie kraju.