Planowane sanktuarium ku czci bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego na osiedlu Przylesie w Jabłonnej

Na terenie osiedla Przylesie w miejscowości Jabłonna planowana jest budowa sanktuarium poświęconego bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. To trwałe zabezpieczenie dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia i jednocześnie wyraz wdzięczności za jego osobę – to główne przesłanie, które przekazał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński w swoim liście do diecezjan. Zaznaczył on, że pierwsze kroki w kierunku realizacji tego projektu zostały podjęte kilka miesięcy wcześniej.

Eksponując wkład kardynała Stefana Wyszyńskiego w życie Kościoła, którego był pasterzem od 1949 r. aż do maja 1981 r., biskup Kamiński podkreślił jego kluczową rolę. Kardynał przez ponad 31 lat podejmował odpowiedzialność za Kościół Chrystusowy, wpływał na kształtowanie religijnego życia wiernych, a ponadto cenił sobie sprawy ojczyste oraz troszczył się o każdego człowieka. Biskup Kamiński określił go jako „naszego ojca i przewodnika, nauczyciela i obrońcę”.

W liście biskup wyraził pragnienie, aby trwale zabezpieczyć dziedzictwo kardynała Wyszyńskiego i podziękować Bogu oraz Świętej Bożej Rodzicielce za dar jego osoby dla wspólnoty diecezjalnej. Wyraził chęć, aby w jego czci powstała świątynia, która z czasem mogłaby stać się parafią pod wezwaniem Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego.

Biskup poinformował, że planowane sanktuarium ma stanąć na terenie parafii Jabłonna, a konkretnie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie rozwija się nowe osiedle Przylesie. Zaznaczył, że miejsce to jest blisko Choszczówki, gdzie znajduje się Instytut Prymasa Wyszyńskiego – miejsce, które bł. kardynał często odwiedzał.

Podczas spotkania z dziennikarzami na początku 2020 roku biskup warszawsko-praski wspomniał o planach budowy sanktuarium w Choszczówce, miejscu związane z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Zapowiedział również, że otoczenie świątyni będzie przystosowane do organizacji rekolekcji dla małżeństw i rodzin oraz prowadzenia duszpasterstwa młodzieżowego. Biskup Kamiński 28 maja 2021 r. poświęcił krzyż na miejscu przyszłej świątyni.