Pomoc dla strażaków – burmistrz przekazał cenny sprzęt ratowniczy

Przedstawiciele lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych zostały obdarowane wysokiej jakości sprzętem ratowniczym wartym niemal 80 tys. zł. Sprzęt ten otrzymali bezpośrednio z rąk urzędników miejskich.

Zakup tego wyposażenia był możliwy dzięki dofinansowaniu ze strony Miasta Mława oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego, pół na pół. Dofinansowanie to było częścią zadania OSP-2023. Protokoły odbioru podpisali prezesi i skarbnicy dwóch jednostek: OSP Piekiełko – Kazimierz Smoliński i Ewelina Rogowska, oraz OSP z ulicy Padlewskiego – Tomasz Maciejewski i Witold Ludwiński.

Burmistrz Sławomir Kowalewski podkreślił znaczenie pracy strażaków dla lokalnej społeczności. Zaznaczył, że dobro mieszkańców, ich zdrowie oraz bezpieczeństwo są priorytetem, dlatego ważne jest, by strażacy posiadali najlepszy dostępny sprzęt. W ubiegłym roku Burmistrz skierował wniosek do Rady Miasta Mława o przeznaczenie 450 000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, a w tym roku wnioskował o środki na nowe wyposażenie jednostek straży pożarnej.

W reakcji na te działania, strażacy wyraźnie zaznaczyli, jak cenne jest dla nich wsparcie burmistrza oraz miasta. Wsparcie to umożliwia im efektywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.

Zakupiony sprzęt obejmuje między innymi aparaty do ochrony dróg oddechowych, dwuczęściowe ubrania specjalne, hełmy, buty, rękawice, wytwornicę piany, kurtynę wodną, przenośny zbiornik na wodę, nasadki do cylindra rozpieracza kolumnowego i zestaw łańcuchów oraz radiotelefony. Projekt został współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023.