Otwarcie nowego centrum informatyki w Olsztynie

Od teraz, olsztyńskie Regionalne Centrum Informatyki jest posiadaczem własnego sztandaru. Ta jednostka została założona pięć lat temu i od tej pory spełnia kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości dowodzenia oraz łączności.

Ciężar jej działalności rozciąga się na terytorium kilku województw. Obejmuje Warmię i Mazury, Podlasie, a także fragmenty Mazowsza i Lubelszczyzny. Jako podległa struktura Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, olsztyńska placówka informatyczna ma ważne zadanie do spełnienia.

Czołowy przedstawiciel Komponentu, generał dywizji Karol Molenda, był obecny podczas ceremonii otwarcia w Olsztynie. W swojej przemowie podkreślił jak istotną rolę odgrywa cyberwojsko we współczesnej, silnej armii.

Generał Molenda zwrócił uwagę na fakt, iż w obliczu udzielanej przez Polskę pomocy dla Ukrainy walczącej na froncie, nasze systemy informatyczne są szczególnie narażone na ataki ze strony wschodniej.

Sztandarowi patronowała Joanna Kaczmarczyk, prawnuczka pułkownika Maksymiliana Ciężkiego. Jest on patronem olsztyńskiej jednostki i zasłużył się jako współtwórca sukcesu w złamaniu kodu Enigmy. Dla pani Joanny, uczestnictwo w ceremonii było wielkim przeżyciem.

Uroczystości przyznania sztandaru były dopełnione przez występ wojskowej orkiestry oraz prezentację sprzętu wojskowego.