Ogrody Społeczne w Olsztynie

Ruszyły prace nad projektem „Ekologiczny ogród społeczny w Olsztynie”, który realizowany jest przez Fundację Warsztat Zmiany. Powstaje dzięki dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Pomóc mogą również ankiety kierowane do mieszkańców.

„Już realizowane są spotkania, podczas których wspólnie z uczestnikami wypracowujemy projekty przyszłych ogrodów w mieście. Materiał chcemy uzupełnić o zdanie szerszej grupy mieszkanek i mieszkańców miasta, dotyczące idei tworzenia i funkcjonowania ogrodów społecznych” -mówi Anna Maria Nadgrabska z Biura Dzielnicy Zatorze.

Twórcy zorganizowali wielogodzinne animacje, warsztaty i konferencje. Najbardziej widoczną i społeczną częścią projektu jest ogród ekologiczny, który powstanie na Zatorzu w Olsztynie.

„Chcemy, aby nasz ogród stał się miejscem spotkań i edukacji obywatelskiej mieszkańców, zawiązywania oddolnych inicjatyw, sieci sąsiedzkich czy też, a może przede wszystkim, wzmacniania więzi międzyludzkich” .- dodaje Anna Maria Nadgrabska.

W krótkiej ankiecie startujący pytają m.in. o to, gdzie założyć ogród społeczny i co taki ogród powinien zawierać. Wybory potrwają do 24 marca 2023 r.