Odwiedź miejsce historycznej bitwy – Grunwald

Ta wieś stała się znana dzięki bitwie, do której doszło tu 15 lipca 1410 roku. Dla turystów, których oczarowały Warmia i Mazury, Grunwald bez wątpienia stanie się bardzo ważnym celem wycieczki.

Co można tutaj zobaczyć? W tej wsi, leżącej niespełna 20 km od Olsztynka, nie brak ciekawych miejsc dla tych turystów, których fascynuje historia. Grunwald to przede wszystkim miejsca związane z wielką bitwą, stoczoną w XV wieku między Krzyżakami a wojskami polskimi i litewskimi. O tej wielkiej potyczce do dziś przypomina miejscowe muzeum oraz pole bitwy, oddalone od centrum wsi o 2 km. Na jego terenie znajduje się Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego, ruiny kaplicy pobitewnej, Kamień Jungingena oraz Kopiec Jagiełły, usypany przez harcerzy w 1959 roku. Warto jednak pamiętać, że bitwa stoczona w XV wieku nie była jedyną potyczką, która w dziejach tej miejscowości odegrała tak ważną rolę. W dniach 14 sierpnia – 2 września 1914 miała miejsce II bitwa pod Grunwaldem, znana też jako znana jako bitwa pod Tannenbergiem.

W jej trakcie siły niemieckie, dowodzone przez Paula von Hindenburga, pokonały rosyjskie oddziały generała Samsonowa.