Dom Mrongowiusza w Olsztynku

Olsztynek to ciekawe miasto, na terenie którego z ciekawymi zabytkami i historycznymi pamiątkami można się spotkać niemal na każdym kroku. W gronie tych atrakcji, którym w czasie wycieczki po tej części kraju warto poświęcić swój czas, znajduje się Dom Mrongowiusza.

Dom ten jest miejscem bardzo ważnym dla wszystkich miłośników Mazur. Wzniesiony w połowie XVII wieku, pierwotnie służył miejscowej parafii ewangelickiej. Na parterze budynku mieściła się szkoła, z kole piętro zajmował pastor, pełniący jednocześnie rolę nauczyciela. Jednym z takich nauczycieli był Bartłomiej Mrongowiusz. Jego syn, Krzysztof Celestyn – wielki orędownik polskości w zaborze pruskim, a jednocześnie jeden z najważniejszych mieszkańców Olsztynka – przyszedł na świat w tym właśnie domu. Dziś przypomina o tym i pamiątkowa tablica, i ciekawa ekspozycja, którą można zobaczyć we wnętrzu tego budynku. O tym, jak ważną postacią był Mrongowiusz, najlepiej świadczy fakt, iż w 1947 roku Komisja Zmiany Nazw Miejscowości postanowiła nazwać dawne miasto Sensburg Mrągowem. O postaci tej przypominają również cenne zbiory Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, która jest właścicielką słynnego księgozbioru Mrongowiusza.

Księgozbiór ten liczne polonica XVI-XIX wieku, a wśród składających się nań dzieł pojawiają się m. in. te o treści historycznej, filologicznej, prawnej oraz religijnej. Tworzą one wyjątkową kolekcję, która dziś posiada ogromną wartość.