Odkrycie olsztyńskich naukowców: potwierdzono pozytywne działanie witaminy D na zdrowy układ odpornościowy

Biorąc pod uwagę, że witamina D odgrywa kluczową rolę w regulacji działań wielu genów i różnych funkcji fizjologicznych w ciele człowieka, szczególnie tych związanych z aktywnością układu odpornościowego, grupa badaczy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie przeprowadziła badania. Stwierdzili oni, że u zdrowych ludzi witamina D rzeczywiście pomaga utrzymać równowagę w komórkach układu odpornościowego.

Dr Julia Jarosławska-Miszkiewicz, pracująca w Pracowni Nutrigenomiki IRZiBŻ PAN w Olsztynie, zaakcentowała znane już długo fakty dotyczące korzystnego wpływu witaminy D na zdrowie. W wynikach najnowszych badań naukowcy udowodnili, że witamina D stabilizuje homeostazę komórek odpornościowych u zdrowych osób i zapobiega stresowi molekularnemu, który może wystąpić na przykład w wyniku infekcji drobnoustrojami lub stanu zapalnego. Te ustalenia, choć wcześniej podejrzewane, zostały po raz pierwszy potwierdzone w badaniach, pokazując, że witamina D rzeczywiście reguluje funkcje biologiczne na poziomie komórkowym w zdrowym organizmie.

Badania przeprowadzono na materiale pobranym od 25 zdrowych osób – krwi pobranej przed i po przyjęciu zalecanej miesięcznej dawki witaminy D (80 tys. jednostek). Fokus badaczki skupił się na tzw. ścieżkach przekazywania sygnałów w komórkach, które stanowią część skomplikowanego systemu komunikacji kontrolującego procesy komórkowe i koordynującego ich aktywność.

Dr Jarosławska-Miszkiewicz wyjaśniła, że wiele genów w komórkach, w tym także w komórkach układu odpornościowego, jest odpowiedzialnych za transmisję odpowiednich sygnałów zewnętrznych lub wewnętrznych do komórki, umożliwiając uzyskanie właściwego efektu molekularnego – czyli prawidłowo zakodowane białko. Naukowczyni przeprowadziła analizę 16 głównych szlaków sygnalizacyjnych, oceniając wiele reakcji biochemicznych niezbędnych do zachodzenia tego procesu.

Wyniki analizy dowiodły, że witamina D w zdrowych komórkach odpornościowych u zdrowych osób modyfikuje te szlaki, co oznacza, że reguluje fizjologiczne funkcje komórek, takie jak wzrost, różnicowanie, migracje komórek czy reakcję komórek na czynniki stresowe.