Modernizacja ulicy Pstrowskiego w Olsztynie: Od zmiany nawierzchni po przebudowę sieci infrastruktury

Ulica Pstrowskiego, jedna z kluczowych arterii komunikacyjnych Olsztyna, nie spełnia do tej pory oczekiwań jako reprezentacyjna droga miejska. Na szczęście, sytuacja ta stopniowo ulega poprawie dzięki trwającym pracom modernizacyjnym na odcinku od skrzyżowania z ulicą Mazowieckiego aż do krzyżówki z ulicą Synów Pułku. Mimo to, mieszkańcy Olsztyna muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zakończenie prac nadal nie jest bliskie.

Umowę dotyczącą remontu ulicy Pstrowskiego oraz budowy ulicy Plażowej zawarto we wrześniu 2022 roku. Wybranym wykonawcą została firma Unibep, która zobowiązała się do finalizacji wszystkich prac w ciągu 11 miesięcy od daty podpisania umowy. Określony termin upływa jednak w sierpniu, a wiele czynności pozostaje jeszcze do wykonania.

Jak podkreślił prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, modernizacja ulicy Pstrowskiego potrwa dłużej niż planowano i powinna się zakończyć dopiero w połowie października. Jako powód opóźnienia podaje napotkanie na różne sieci infrastrukturalne, które nie były wcześniej uwzględnione na mapach geodezyjnych.

W zakres obowiązków firmy Unibep wchodzą m.in. kompleksowa wymiana asfaltowej nawierzchni na prawie kilometrowym odcinku ulicy, budowa nowych przystanków autobusowych, chodników i ścieżek rowerowych. Dodatkowo przewiduje się przebudowę sieci wodociągowych, kablowych oraz ulicznej infrastruktury oświetleniowej. Planowane są również zmiany w systemie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Dworcową.