Krajowy Plan Odbudowy: Jakie projekty urząd miasta Olsztyn planuje sfinansować z funduszy unijnych?

Zdewastowana gospodarka spowodowana pandemią koronawirusa, poprzedzona spadkiem PKB i pogarszającą się sytuacją na rynku pracy, skłoniła kraje Unii Europejskiej do założenia funduszu, mającego za zadanie wspomóc odbudowę krajów członkowskich. Po kilku latach od zapowiedzi tego pomysłu, Polska również otrzyma wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. O tym, jakie inwestycje są planowane w Olsztynie przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej, dowiemy się poniżej.

W odpowiedzi na kryzys pandemii COVID-19, utworzono Instrument Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Cel ten miażdżąca suma 750 miliardów euro została przeznaczona przez Unię Europejską. Polska ma otrzymać z tej puli blisko 60 miliardów euro (około 268 mld zł) w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Z tego ogromnego kwoty aż 42% zostanie przyznane jako dotacje. Dodatkowo, kwota 34,54 mld euro zostanie przekazana nam w formie preferencyjnych pożyczek.

Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany w połowie 2022 roku. Wypłata tych środków jest uzależniona od osiągnięcia tzw. „kamieni milowych”, które obejmują zadania takie jak „zapewnienie niezależności sądownictwa”. Prace nad realizacją tych zmian rozpoczęły się w ciągu ostatnich miesięcy, co umożliwiło „odblokowanie” funduszy. Pierwsza transza pieniędzy, wynosząca 27 mld zł, dotrze do Polski w połowie kwietnia.

Środki z Krajowego Planu Odbudowy otwierają możliwość przeprowadzenia inwestycji, które bez wsparcia finansowego byłyby niemożliwe do realizacji. Taką szansę dostrzegły również włodarze Olsztyna, którzy pod koniec poprzedniej kadencji zgłosili dwanaście projektów. Wśród nich znalazły się między innymi: zagospodarowanie terenów inwestycyjnych na obszarze parku przemysłowego w Olsztynie, budowa żłobka na ulicy Antonowicza z dostosowaniami dla osób niepełnosprawnych, termomodernizacja jednostek oświatowych w Olsztynie z wykorzystaniem OZE, rozwijanie technologii wodorowych z infrastrukturą techniczną MPK, zabezpieczenie cybernetyczne Olsztyna, cyfryzacja szkół podstawowych i średnich oraz modernizacja i cyfryzacja Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Na realizację projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy jest czas do końca 2026 roku. Władze miasta mają nadzieję na renegocjację terminu, tak aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie nawet tych inwestycji, które wymagają skomplikowanych prac i procedur przetargowych.