Koszty parkowania w Olsztynie w 2023 roku zaskakująco wysokie: kierowcy wydali łącznie 7 milionów

W roku 2023, koszt parkowania w Strefie Płatnego Postoju w Olsztynie wyniósł mieszkańców miasta łączną kwotę aż 7 milionów. Pomimo, że może się to wydawać dużą sumą, profesor Mirosław Gornowicz, przewodniczący komisji finansów miasta Olsztyna, argumentuje, że przychody uzyskane w ten sposób stanowią jedynie marginalną część całkowitych wydatków ponoszonych na utrzymanie i renowację dróg w tym mieście.

Olsztyńskie strefy płatnego parkowania są już funkcjonalne od kilku lat. Wprawdzie na samym początku ich funkcjonowania wywoływały one wiele emocji wśród mieszkańców, ale obecnie już się do nich przyzwyczailiśmy.