Konferencja biznesowa "Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu" zaplanowana na wrzesień 2023 w Olsztynie

13 września 2023 roku w Hotelu Wileńskim w Olsztynie odbędzie się wydarzenie biznesowe pod tytułem „Korea – Warmia i Mazury. Wspólna droga do biznesu”. To spotkanie dedykowane jest dla przedsiębiorców z regionu Warmińsko-Mazurskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji, które wspierają rozwój biznesu. Jest to doskonała okazja do rozbudowania sieci kontaktów gospodarczych z reprezentantami rynku koreańskiego, zarówno pochodzącymi z sektora publicznego jak i prywatnego, którzy przybędą do stolicy województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Spotkanie ma na celu stworzenie możliwości nawiązania współpracy między przedsiębiorcami z Korei i firmami z Warmii i Mazur, a także zainicjowanie partnerstwa informacyjno-biznesowego. Uczestnicy będą mieli szansę pozyskać wartościowe informacje na temat potencjału gospodarczego Warmii i Mazur, jak również zdobyć wiedzę na temat osiągnięć polskich i koreańskich startupów z sektora technologii żywności i rolnictwa. Okazja ta służyć będzie również bliższemu zapoznaniu się z działalnością parków technologicznych, które stymulują rozwój innowacyjnej gospodarki w regionie.

W programie konferencji przewidziane są prezentacje przedstawicieli Koreańskiej Agencji Promocji Technologii Rolniczych (KOAT) oraz Koreańskiego Instytutu ds. Badań Ekonomii Przemysłu i Handlu (KIET). Zaplanowano także czas na networking z reprezentantami zagranicznych startupów oraz omawianymi instytucjami rządowymi. Spotkanie poprowadzą Piotr Burczyk, który pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Marta Allina, dyrektor South Ventures.