Kariera na wyciągnięcie ręki – Targi Pracy UWM w pełnym rozkwicie

Aktualnie (15 maja) w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM ma miejsce wydarzenie o dużym znaczeniu dla studentów i absolwentów – Targi Pracy. Jest to okazja, aby do godziny 14:00 zaznajomić się z propozycjami pracy, ale również szansą na zdobycie informacji o możliwościach realizacji praktyki zawodowej, stażu lub wolontariatu.

Targi Pracy UWM stanowią część działań Biura Karier UWM, które jest częścią Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. Poprzednia edycja Kortowskich Targów Pracy, Staży, Praktyk i Wolontariatu, zorganizowana przez CWO przysporzyła duże zainteresowanie wśród studentów oraz absolwentów. Wydarzenie to pozwoliło na pierwszy kontakt z potencjalnymi pracodawcami i lepsze rozeznanie w wymaganiach rekrutacyjnych. W poprzednim roku liczba wystawców przekroczyła liczbę 40, natomiast w tym roku są obecni przedstawiciele ponad 50 firm.

Spotkanie trwa do 14:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej i umożliwia nie tylko zapoznanie się z ofertami pracy, ale także z możliwościami odbywania praktyk zawodowych, staży czy wolontariatu. „Najbardziej wartościowym aspektem takich spotkań jest możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami firm, zadawanie pytań dotyczących procesu rekrutacji i poznanie specyfiki pracy na konkretnym stanowisku” – komentuje Iwona Olechnowicz z Biura Karier UWM.

Goście mają też okazję do skorzystania z gogli VR, obejrzenia pojazdu Służby Więziennej czy odpoczynku w strefie relaksu w namiocie uniwersyteckim.

Równolegle do spotkań przy stoiskach pracodawców organizowane są prelekcje. Przedstawiciel firmy Michelin opowiedział o „Przyszłości zawodów w przemyśle”, a reprezentacja Citi Solutions Center poruszyła temat „Przygotowanie pierwszego CV i rozmowa kwalifikacyjna”. Na miejscu byli również pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy przedstawili działalność instytucji i możliwości podjęcia pracy.

Oprócz studentów, dużym zainteresowaniem Targi Pracy cieszą się również wśród absolwentów. W tym roku CWO umożliwiło im spotkanie z Sekcją Współpracy z Absolwentami, gdzie mogli porozmawiać na temat projektu mentoringowego.