Główny Zarząd Województwa przyznaje dotacje na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

Zarząd główny województwa podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla szeregu projektów. Celem tych projektów jest realizacja zadań skoncentrowanych na rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych.

W marcu bieżącego roku, samorząd województwa ogłosił konkurs, w ramach którego możliwe było uzyskanie środków finansowych z PFRON-u na działania aktywizujące osoby z niepełnosprawnościami. Na konkurs wpłynęło łącznie 47 propozycji projektów. Z tego zestawu, 32 oferty spełniły formalne kryteria i zostały wybrane przez komisję konkursową do otrzymania dofinansowania. Kwoty przyznanych subwencji różnią się, i wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wybrane projekty zatwierdził zarząd województwa.

Marcin Kuchciński, marszałek województwa podkreśla: – W ramach naszych obowiązków jako samorządu województwa, wspieramy inicjatywy mające na celu zapewnienie niezbędnej pomocy i możliwości rozwoju dla osób niepełnosprawnych. Dzięki naszemu wsparciu, te osoby mają okazję zdobyć nowe umiejętności, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz poprawić swoją integrację społeczną. Zwiększona aktywizacja na polu zawodowym jak i społecznym, przekłada się na większą samodzielność i niezależność osób z niepełnosprawnościami, co w rezultacie poprawia ich sytuację materialną i jakość życia. To jest dla nas priorytetem.

Suma przyznanych dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych wynosi 1 310 729,00 zł.