Dr. Jerzy Sikorski honorowym obywatelem Olsztyna

Lata poszukiwań doprowadziły go do odnalezienia grobowca Mikołaja Kopernika. W roku wielkiego naukowca rada Olsztyna postanowiła nadać tytuł Honorowego Obywatela w Olsztynie dr. Jerzemu Sikorskiemu. Jest najpopularniejszą polską postacią Mikołaja Kopernika. To dzięki jego książce popularna stała się wiedza o najwybitniejszej postaci Olsztyna w historii.

„Pan doktor całe swoje życie poświęcił Olsztynowi, Warmii oraz Mikołajowi Kopernikowi. Jego ciężka, wieloletnia praca doprowadziła do wskazania w 2005 roku miejsca pochówku Kopernika w katedrze we Fromborku. Ma ogromny dorobek naukowy, ponad 180 różnych pozycji. Celebrowany właśnie Rok Mikołaja Kopernika to znakomita okazja, by uhonorować dr. Jerzego Sikorskiego tytułem Honorowego Obywatela Olsztyna”. – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz

Dr Jerzy Sikorski urodził się w 1935 roku w Wilnie. W 1960 roku ukończył studia historyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1954-1955 pracował w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W okresie 1961-1962 kierował Muzeum Warmińskim w Lidzbarku Warmińskim. W 1963 roku został pracownikiem naukowym Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, a w latach 1970-1983 był dyrektorem tej instytucji. W latach 1983-1987 kierował Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Jego najbardziej znane książki to „Mikołaj Kopernik na Warmii”, „Dzieje Warmii i Mazur w zarysie”, „Prywatne życie Mikołaja Kopernika” i „Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003”. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Olsztyna dr. Jerzemu Sikorskiemu zbiegł się w czasie z inicjatywą Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Jerzy Sikorski jest 29. Honorowym Obywatelem Olsztyna. Nadanie tytułu nastąpi podczas uroczystej sesji Rady Miasta 23 maja. Wówczas zostanie uhonorowana także Irena Telesz.