Szkoła w Olsztynie doceniona

Jubileuszowe święto olsztyńskiej szkoły podstawowej. Studenci, pracownicy, liderzy społeczności oraz zaproszeni goście uczestniczyli w obchodach święta założenia instytucji. Szkoła Podstawowa nr 29 przy ul. Iwaszkiewicza jest jedną z największych placówek w regionie. Działania edukacyjne są równie ważne jak działania społeczne.

„Tym, co cechuje szkołę, to kształcenie i wychowanie uczniów w poczuciu przynależności do regionu i dbałości o otaczające środowisko. Uczniowie wraz z nauczycielami podejmują wiele działań proekologicznych, kultywują tradycje warmińskie, wypracowują własne tradycje i obrzędowość i kontynuują posłannictwo swojego patrona Jana Liszewskiego”. – mówił podczas jubileuszowych uroczystości prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Za pracę na rzecz środowiska szkoła otrzymała brązowo-srebrną statuetkę „Przyjaciela Ziemi”. Od 1998 roku młodzież i nauczyciele są ściśle związani ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Wolontariusze ciężko pracują w szkole. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach na poziomie ogólnopolskim i regionalnym. Szkoła Podstawowa nr 29 jest jedną z 21 szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd olsztyński. Ma ponad 700 uczniów, 88 nauczycieli i 22 pracowników niepedagogicznych.