Dofinansowanie dla MOK Olsztyn na organizację kursu gwary warmińskiej

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) w Olsztynie z radością ogłasza, że udało mu się uzyskać wsparcie finansowe na realizację kursu gwary warmińskiej. Kwota dofinansowania wynosi dokładnie 21 tysięcy złotych i pochodzi z programu „Etnopolska”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki zdobytym funduszom, możliwe będzie nie tylko utrzymanie kursu dla osób początkujących, ale także organizacja warsztatów dla bardziej zaawansowanych uczestników pod tytułem „My tutejsi. O Warmii dla uważnych”.

Przedstawiciele MOK w Olsztynie niezmiennie dążą do pozyskania dodatkowych środków na ich działalność kulturalną, dlatego cieszą się każdym sukcesem w tym zakresie. Właśnie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu mają możliwość uruchomienia nowego kursu języka warmińskiego.

W ramach planowanego projektu organizatorzy przewidują kontynuowanie edycji kursu dla początkujących oraz premierowe warsztaty „My tutejsi. O Warmii dla uważnych”. Te ostatnie powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie uczestników poprzednich edycji kursu. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu i zachęcenie do odkrywania Warmii.

Uczestnicy będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w „warnijskiej godce”, jak również zgłębiać historię i tradycję tej unikalnej części Polski. Warsztaty są planowane na wrzesień, a liczba miejsc na nie jest ograniczona.

Warto dodać, że gwara warmińska została zaszczycona decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który w 2016 roku wpisał ją na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek o to podjęcie został złożony rok wcześniej przez historyka i regionalistę prof. Izabelę Lewandowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz autora książek o kulturze i życiu na dawnej Warmii – Edwarda Cyfusa.