Decyzja Zarządu Województwa: wsparcie finansowe dla projektów na rzecz osób niepełnosprawnych

Kierownictwo administracji wojewódzkiej podjęło decyzję o przyznaniu środków finansowych dla wielu inicjatyw mających na celu rehabilitację zawodową oraz społeczną osób borykających się z niepełnosprawnością.

Konkurs, który został ogłoszony przez zarządzających województwem w marcu tegorocznym, miał na celu zgromadzenie propozycji działań aktywizujących osoby niepełnosprawne. Rozdzielane były wtedy fundusze od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W sumie, do biura konkursowego wpłynęło aż 47 zgłoszeń. Spośród nich wszystkich, tylko 32 spełniły wymagania formalne i to właśnie one zostały wybrane przez komisję konkursową do otrzymania dofinansowania. Przyznane środki finansowe oscylują między kilkunastoma a nawet kilkudziesięcioma tysiącami złotych. Decyzje podjęte przez komisję zostały później oficjalnie zatwierdzone przez zarząd województwa.

– W ramach naszych obowiązków jako zarządu województwa, jesteśmy zobowiązani do wsparcia takich inicjatyw, które umożliwią osobom niepełnosprawnym dostęp do potrzebnej im pomocy oraz możliwości dalszego rozwoju – komentuje sytuację Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa. – Dzięki temu, osoby zmagające się z niepełnosprawnościami mają realną szansę na zdobycie nowych umiejętności, podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz lepszą integrację społeczną. Większa aktywność – zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej – to krok w stronę większej samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami. To oczywiście przekłada się na poprawę ich sytuacji materialnej i jakości życia – co jest dla nas najważniejsze.

Suma przyznanych środków na realizację zadań publicznych, mających na celu rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wyniosła 1 310 729,00 złotych.