Rozbita grupa przestępcza handlująca narkotykami na Warmii i Mazurach dzięki współpracy CBŚP i KWP w Olsztynie

Działania skoncentrowane na walce z przestępczością narkotykową przeprowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Komendę Wojewódzką Policji (KWP) w Olsztynie zaowocowały rozbiciem grupy przestępczej. Ta zorganizowana jednostka była odpowiedzialna za przemyt i dystrybucję znaczących ilości środków odurzających. Nadzór nad śledztwem pełni Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Pracownicy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ustalili, iż na terenie warmińsko-mazurskiego województwa oraz sąsiednich miejscowości działa grupa przestępcza specjalizująca się w przemycie oraz dystrybucji substancji odurzających i psychotropowych. Informacje pozyskane w ramach działań wskazywały także, że członkowie tej grupy byli zaangażowani w działania typowo kryminalne, takie jak pobicia, rozboje oraz zmuszanie innych członków grupy do określonych działań.

Podczas licznych działań, policjanci zidentyfikowali miejsca pobytu i zamieszkania członków tej zorganizowanej grupy przestępczej. Zebrany materiał dowodowy, zarówno w ramach prowadzonego śledztwa, jak i ustaleń funkcjonariuszy, sugerował, że niektórzy członkowie mogą posiadać broń palną, być pod wpływem narkotyków lub substancji psychotropowych. Ze względu na potencjalne ryzyko dla uczestniczących w akcji funkcjonariuszy, postanowiono wesprzeć planowane działania 11 zespołami bojowymi.

W akcję zaangażowano niemal 100 funkcjonariuszy CBŚP, KWP w Olsztynie, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie i Białymstoku oraz Wydziałów Zabezpieczenia Działań z czterech jednostek Straży Granicznej. Efektem działań było zatrzymanie 17 osób. Zabezpieczono również około 16 kg amfetaminy wartości 800.000 PLN, 6 kg marihuany wartości 180.000 PLN, 2 kg klefedronu wartości 155 000 PLN oraz 0,5 kg kokainy wartości 160.000 PLN.

Na wniosek prokuratury nadzorującej postępowanie, sąd zastosował środek zapobiegawczy w formie tymczasowego aresztowania wobec 10 osób. W toku śledztwa zidentyfikowano 22 podejrzane osoby, którym postawiono w sumie 51 zarzutów. Oskarżenia obejmują zarzuty rozboju, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania znacznych ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zabezpieczyła również mienie należące do podejrzanych – samochody, biżuterię, duże kwoty gotówki oraz inne ruchomości o wartości bliskiej 1 000 000 PLN.