Decyzja o budowie drogi S16 od Mrągowa do Ełku: mieszkańcy Warmii i Mazur mogą być niezadowoleni

Po prawie trzech latach oczekiwania, nastąpił przełom w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S16 łączącej Mrągowo z Ełkiem. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie zapadła i nie jest ona korzystna dla lokalnych drogowców oraz mieszkańców regionu. Dyrektor RDOŚ nie zezwolił na realizację projektu w formie zaproponowanej przez inwestora.

Decyzja opiera się na wynikach oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla przedmiotowego projektu. W trakcie tej procedury zidentyfikowano obszar Natura 2000, który mógłby znacznie ucierpieć w wyniku realizacji inwestycji według wariantu B. Obszar ten to Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo, chroniąca rzadki gatunek żółwia błotnego, zagrożony wyginięciem.

Rzeczniczka RDOŚ w Olsztynie, Justyna Januszewicz, tłumaczy, że propozycja drogowców mogłaby prowadzić do poważnego zmniejszenia siedlisk żółwia błotnego i wpływać na dużą część populacji tego gatunku. Potencjalne skutki inwestycji obejmują zniszczenie prawie połowy najważniejszych miejsc występowania żółwi, miejsc hibernacji, potencjalnych lęgowisk oraz tras ich przemieszczania się. Realizacja projektu w wariancie proponowanym przez inwestora miałaby negatywny wpływ na warunki środowiskowe niezbędne do przetrwania żółwia błotnego i obszar Natura 2000.

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko zasugerowano alternatywną propozycję – wariant C, który w mniejszym stopniu wpływałby na obszar Natura 2000. Wariant ten został uwzględniony jako możliwość realizacji inwestycji w przypadku niemożności zrealizowania pierwotnej propozycji drogowców. Zgodnie z prawem, RDOŚ skierował do inwestora pytanie o zgodę na realizację alternatywnego wariantu projektu.

Justyna Januszewicz podkreśla, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie jest przeciwnikiem budowy drogi ekspresowej S16 Mrągowo-Orzysz-Ełk. Niemniej jednak zaznacza, że realizacja takiej inwestycji nie może mieć znacząco negatywnego wpływu na obszar Natura 2000. Inwestycja musi być przeprowadzona w sposób, który minimalizuje potencjalne straty w środowisku naturalnym.