Bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Olsztynie

Podczas sesji rady miasta, która odbyła się w środę 29 maja, podjęto decyzję o umożliwieniu uczniom olsztyńskich szkół ponadpodstawowych korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Jest to kolejny krok po tym, jaki został wykonany pięć lat temu, kiedy bezpłatne przejazdy wprowadzono dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły podstawowej.

Począwszy od 1 września, prawo do darmowej podróży komunikacją miejską zostanie rozszerzone na kolejną grupę uczniów. Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna, wyraził zadowolenie z podjęcia takiej decyzji. Według niego, promocja komunikacji zbiorowej powinna przyczynić się do ograniczenia ruchu indywidualnego na ulicach miasta.

Wprawdzie wszyscy uczniowie olsztyńskich szkół ponadpodstawowych będą uprawnieni do korzystania z bezpłatnych przejazdów, ale tylko do momentu ukończenia 19. roku życia. Dodatkowo, ich rodzice lub prawni opiekunowie muszą być mieszkańcami Olsztyna i rozliczać podatek dochodowy w lokalnym Urzędzie Skarbowym.

Marcin Szwarc, dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, szacuje, że po zmianie przepisów liczba osób korzystających z darmowych przejazdów wzrośnie o około jedną trzecią. W ubiegłym roku uprawnienie to skorzystało około 8,9 tys. osób.

Według szacunków ZDZiT, roczne koszty wprowadzenia nowych uprawnień wyniosą około 1,4 mln złotych.