Aktualności ze świata sportu w Olsztynie: podsumowanie kadencji Rady Sportu

Przez okres czterech lat, członkowie Rady Sportu oddawali się pracy na rzecz rozwoju olsztyńskiego sportu. Ostatnie posiedzenie tej grupy było okazją do spotkania i podsumowania ich wkładu.

Rada Sportu, związana z prezydentem miasta, miała głównie funkcje doradcze oraz opiniodawcze. Skład Rady reprezentował wiele różnych klubów sportowych, które aktywnie działają w Olsztynie – sercu regionu Warmii i Mazur.

Prezydent Piotr Grzymowicz podczas spotkania wyraził swój podziw dla zaangażowania członków Rady, mówiąc: „Jesteście godni podziwu za wasze wielkie zaangażowanie. Przez ten czas wykonaliście mnóstwo ważnej pracy. Potwierdzeniem tego jest sukces, jaki odnoszą młodzi sportowcy nie tylko w naszym regionie, ale także na tle całego kraju”.

Podczas finalnego spotkania Rady dyskutowano o realizowanych i przyszłych inwestycjach sportowych. Członkowie Rady mieli okazję wydzielić opinie na temat planów zagospodarowania przestrzennego dla obiektów sportowych i rekreacyjnych. To było również doskonałą okazją do podsumowania kadencji.

Konstanty Targoński, przewodniczący rady, wyraził swoje podziękowania dla Prezydenta: „Dziękuję Panu Prezydentowi za współpracę i za możliwość wspólnego działania na rzecz olsztyńskiego sportu”.

W trakcie całej kadencji 2019-2023, w składzie Rady zasiadało łącznie 17 osób, z których jednorazowo 15 reprezentowało olsztyńskie kluby sportowe.