Planowane prace konserwacyjne na rzece w Olsztynie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapowiadają kolejny etap działań dotyczących utrzymania rzeki przepływającej przez Olsztyn. Wykonawca, odpowiedzialny za przeprowadzenie tych prac, planuje rozpoczęcie ich od piątku 31 sierpnia.

Koszenie roślinności zostanie przeprowadzone na obszarze rozciągającym się od miejscowości Bartąg do stolicy województwa warmińsko-mazurskiego, czyli Olsztyna. Prace będą realizowane w różnych fazach, z czego pierwsza faza obejmuje obszar między ulicą Kalinowskiego a ulicą Niepodległości w Olsztynie.

Dariusz Wasiela, dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie reprezentujący Wody Polskie, zwraca uwagę na potencjalne niedogodności dla osób korzystających z rzeki. Może to dotyczyć zarówno wędkarzy, jak i amatorów kajaków. Otóż, podczas koszenia, na rzece będzie pracować łódź kosząca. Z tego powodu zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach prac przygotowano strategię ograniczenia roznoszenia skoszonej roślinności. Zakłada ona ustanowienie kilku przetamowań w poprzek koryta Łyny. Mają one za zadanie zablokować i zgromadzić wykoszone rośliny poruszające się wzdłuż nurtu rzeki. Końcowe przetamowanie zaplanowano na wysokości mostu znajdującego się przy ulicy Niepodległości. Mimo tych działań, drobne ilości skoszonej roślinności dennej mogą dotrzeć do okolic Starego Miasta.

Zebrane podczas prac rośliny będą następnie przeniesione na brzeg rzeki w miejscu przetamowania. Tam zostaną one pozostawione na kilka dni w celu odsączenia nadmiaru wody. Po tym czasie skoszona roślinność zostanie usunięta.