Miasto nie będzie już inwestować?

Inwestycja w edukację to często inwestycja w przyszłość. Nic dziwnego, że samorządy, w tym Olsztyn, finansują edukację najmłodszych mieszkańców warmińsko-mazurskiej stolicy. Pozostaje jednak kwestia inwestycji w budynki i inną infrastrukturę, która wpływa na komfort nauki. Niestety, zdaniem władz miasta, w budżecie miasta nie ma na to pieniędzy.

Kilka tygodni temu Wydział Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Olsztynie otrzymał prośbę o udzielenie informacji w tej sprawie. Inwestycje w miastach to projekty związane z infrastrukturą edukacyjną. Do dalszego etapu przeszła przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 18. Jednak pozostałe inwestycje zostały wstrzymane.

Miasto Olsztyn nie planuje ogłaszać przetargów na roboty budowlane w 2023 roku. Obecnie brak jest środków w budżecie miasta na realizację przedmiotowej inwestycji oraz brak możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Mieszkańcy natomiast nie ukrywają swych obaw i rozczarowania. Co zatem się stanie z już rozpoczętymi pracami? I w jaki sposób zostanie zabezpieczona infrastruktura, która wymaga natychmiastowego remontu? Te pytania nieustannie pojawiają się wśród rozgoryczenia mieszkańców.