Nowy oddział dla osób z zaburzeniami psychicznymi już funkcjonuje

W Wojewódzkim Zespole Leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie powstał nowy oddział. Na kliniczny oddział psychogeriatryczny będą trafiali pacjenci powyżej 60. roku życia. Został on uruchomiony z dniem 1 kwietnia 2023 roku. I już przyjmuje pierwszych pacjentów otaczając ich fachową opieką.

„Na pacjentów powyżej 60. roku życia czeka 47 łóżek. Za leczenie płaci Narodowy Fundusz Zdrowia w Olsztynie” – informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa olsztyńskiego NFZ.

Oddział leczy zaburzenia psychiczne, takie jak ciężkie otępienie, depresja, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia lękowe. Podobny oddział znajduje się również w szpitalu we Fromborku. W listopadzie ubiegłego roku w Nidzicy został otwarty pierwszy oddział geriatryczny w województwie warmińsko-mazurskim. Przeznaczony dla pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Podobny ma powstać w Nowym Mieście Lubawskim.