Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Krasickiego w Olsztynie związane z rozbudową linii tramwajowych

W kontekście realizowanej rozbudowy sieci tramwajowej w Olsztynie, następuje kolejna modyfikacja organizacji ruchu drogowego. Residentom przyda się cierpliwość, bowiem nie jest to koniec utrudnień. Aktualna zmiana dotyczy ulicy Krasickiego.

Inwestorem i zarazem wykonawcą projektu jest Konsorcjum firm Polimex Infrastruktura – Polimex Mostostal – Trakcja. W związku z powiększaniem sieci tramwajowej w Olsztynie, planowane są pewne modyfikacje w układzie ruchu na ulicy Krasickiego. Zmienione będą przede wszystkim warunki na odcinku łączącym ulice Barcza oraz Wańkowicza.

Począwszy od godziny 4 rano w piątek, 17 listopada, zostanie udostępniony dojazd do ulicy Barcza. Tymczasem ruch pojazdów na ulicy Krasickiego pomiędzy ulicami Barcza i Wańkowicza odbywać będzie się dwukierunkowo, ale poprowadzony jednym pasem jezdni wzdłuż ogródków działkowych i C.H. Carrefour.