Zmiany w Maltańskim Centrum Pomocy: Szpital w Dobrym Mieście przejmie prowadzenie placówki

Od kwietnia Szpital w Dobrym Mieście stanie się operatorem Maltańskiego Centrum Pomocy im. bł. Gerarda zlokalizowanego w Barczewie. Decyzja ta wynika z problemów finansowych Zakonu Maltańskiego, który do tej pory zarządzał ośrodkiem. Niewątpliwie, to ważna zmiana, ale pacjenci i personel zakładu zostaną objęci pod nowym zarządem, bez konieczności opuszczania placówki.

Agnieszka Jarzębińska, dyrektor szpitala w Dobrym Mieście, zapewniała wszystkich pacjentów o kontynuacji świadczenia usług zdrowotnych. Wskazywała na 77 łóżek dostępnych w ośrodku w Barczewie, które są średnio zajęte na poziomie 70%.

Jarzębińska podkreśliła również wagę specjalistycznej troski potrzebnej dla pacjentów będących w stanie krytycznym oraz wymagających opieki paliatywnej. Wymieniła Barczewo jako miejsce idealnie przystosowane do ich potrzeb i zapowiedziała dążenia do rozwijania i wzbogacenia oferty placówki.

Zakon Maltański przez wiele lat oferował w zakładzie całodobową opiekę medyczną, świadczenia zdrowotne i rehabilitację dla pacjentów niekwalifikujących się do hospitalizacji, ale jednocześnie zbyt ciężko chorych, by korzystać z domowej opieki zdrowotnej. Zakład służył również jako miejsce dla osób wymagających opieki paliatywnej.

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Wojciech Szalkiewicz, podkreślił kosztowność prowadzenia takiej działalności, zwłaszcza w dobie pandemii. Zasoby finansowe uzyskiwane z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz darowizn i akcji charytatywnych nie wystarczały na zapewnienie równowagi budżetowej. Rok 2022 przyniósł więc perspektywę zamknięcia ośrodka z powodu trudności ekonomicznych.

Szalkiewicz wyjaśnił, że budynek centrum jest własnością Powiatu Olsztyńskiego. W związku z tym radni powiatowi postanowili przejąć zarządzanie placówką i włączyć ją do struktur szpitala powiatowego w Dobrym Mieście. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich zrezygnowała już formalnie z prowadzenia barczewskiego centrum, co oznaczało koniec ich operacji w tym miejscu.