Zmiana na lepsze sytuacji na elbląskim odcinku rzeki

W ostatni piątek, prezydent Elbląga, Witold Wróblewski, zwołał spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powodem takiego działania były niekorzystne warunki atmosferyczne, a konkretnie silny wiatr nadchodzący z kierunku wschodniego. Doprowadziło to do podniesienia poziomu wód na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego, co było widoczne również w przypadku rzeki Elbląg. W piątek, o godzinie 13, poziom wody w tej rzece przekroczył stan ostrzegawczy – 590 centymetrów, o jedną jednostkę.

Monitorowanie poziomu wody rzeki jest nieustannie prowadzone, a wszystkie służby oraz miejskie formacje przeciwpowodziowe są w stanie gotowości. Na piątkowym zebraniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podjęto decyzję o prewencyjnym rozmieszczeniu rękawów przeciwpowodziowych. Zostały one rozstawione przez strażaków i służby zarządzania kryzysowego w najbardziej narażonym na powódź miejscu – wzdłuż Bulwaru Zygmunta Augusta, począwszy od Mostu Kardynała Wyszyńskiego, aż do Mostu Wysokiego.