Zmiana krajobrazu centrum Olsztyna: Nieczynny basen zastąpiony przez nowoczesne osiedle

Decyzja o budowie nowego osiedla w sercu Olsztyna została podjęta przez lokalne władze. Miejsce to, przy ulicy Głowackiego, jest dobrze znane mieszkańcom miasta z powodu dawnego Zespołu Krytych Obiektów Sportowych, który znajdował się na tym terenie.

Tereny przy ulicy Głowackiego, na których można było znaleźć najstarszy basen w Olsztynie, zostały wystawione na sprzedaż na początku 2021 roku. Decyzja o sprzedaży wynikała z niedostatecznego stanu technicznego obiektu i braku środków finansowych na jego renowację.

W pierwszej licytacji zwycięzcą okazała się firma Dynamic Development Sp. z o.o., która planowała przeznaczyć na zakup nieruchomości sumę 21 milionów złotych. Jednak nie doszło do finalizacji transakcji – deweloper postanowił zawiesić wpłatę dopóki lokalne władze nie ustalą warunków zabudowy. Z kolei, władze miasta chciały poczekać na wpłatę przed ustaleniem tych warunków. Dodatkowo, problemem stały się płazy żyjące na terenie planowanej inwestycji, które były pod ścisłą ochroną.

Te okoliczności doprowadziły do drugiego przetargu. Zwycięzcą została firma Inpro z Gdańska, która zaproponowała kwotę 13,1 miliona złotych. Następne miesiące upłynęły na pocieraniu się firmy Dynamic Development Sp. z o.o. o prawa do terenów, które pierwotnie zamierzała nabyć.

W listopadzie 2021 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał dwa wyroki korzystne dla miasta dotyczące przetargu na grunty. Zgodnie z wyrokami sądu, miasto Olsztyn dopełniło wszystkie formalności i przetargi zostały przeprowadzone zgodnie z prawem.

Niedługo przed końcem 2022 roku, basen został zburzony. Od tego czasu działka przy ulicy Głowackiego pozostawała niewykorzystana, aż do momentu, gdy rada miasta podjęła decyzję o warunkach zabudowy dla terenu dawnego Zespołu Krytych Obiektów Sportowych. W ramach planowanego projektu, teren ma być przeznaczony na „budynki mieszkalno-usługowe z wielostanowiskowymi garażami”. W planach jest również zagospodarowanie obszarów zieleni i budowa nowoczesnego osiedla.

Projekt inwestycji na ulicy Głowackiego obejmuje budowę trzech budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie. W ramach tego planu, budynki będą składać się z lokali o powierzchniach od 28 do 110 metrów kwadratowych i liczbie pokoi od 1 do 5.