Zapewnienie zasobów energetycznych dla Olsztyna na kolejny rok

Co roku, grupa zakupowa miasta Olsztyna zużywa średnio osiemdziesiąt milionów kilowatogodzin energii elektrycznej. Te zasoby są dystrybuowane do różnych instytucji miejskich, takich jak szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia oraz są wykorzystywane do oświetlenia ulic miasta. Wybór dostawcy prądu na następny rok został już dokonany.

Do udziału w przetargu na dostarczenie energii dla 157 podmiotów składających się na grupę zakupową Olsztyna, przystąpiła jedna firma – Energa Obrót SA. Po przeanalizowaniu wszystkich aspektów formalnych, przetarg zakończył się wyborem tej firmy jako dostawcy.

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz informuje, że ze względu na rozmiar zamówienia, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych musi przeprowadzić kontrolę uprzednią. Proces ten potrwa mniej więcej miesiąc, po czym możliwe będzie podpisanie umowy. Szacunkowa wartość umowy to około 85 milionów złotych.

Energia będzie nabywana na giełdzie i jej ilość będzie ustalana na bieżąco, co może przyczynić się do oszczędności. Prezydent Grzymowicz tłumaczy, że obecna sytuacja na rynku, charakteryzująca się dużą zmiennością cen energii i paliw, sprawia, że dostawcy rezygnują z ofert o stałej cenie przez cały rok lub proponują znacznie zawyżone ceny. Zakup energii w formie kontraktów pozwoli na mniejszą zmienność ceny w porównaniu z cenami SPOT (zmieniającymi się codziennie). To powinno umożliwić lepsze planowanie wydatków dla członków grupy.

Gmina będzie zlecała firmie Energa Obrót zakup energii elektrycznej poprzez kontrakty na Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE). Do ceny tych kontraktów, Energa Obrót doliczy swoje koszty operacyjne. W wyniku takiego rozwiązania, cena energii będzie ulegać zmianom w ciągu roku, w zależności od długości zakupionego kontraktu.