Zaostrzenie kary za najcięższe przestępstwa: nowelizacja Kodeksu karnego od 1 października

Począwszy od 1 października, nowa rewizja Kodeksu karnego zezwala na wymierzenie surowszych kar za najbardziej poważne przestępstwa, takie jak morderstwa, gwałty, przestępstwa pedofilskie oraz krzywdzenie dzieci. Kara 25 lat więzienia nie będzie już stosowana.

Opisana zmiana pozwoli sądom na wydawanie wyroków pozbawienia wolności w granicach 15 do 30 lat. Wprowadzono również możliwość skazania na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie, co dotyczy najbardziej niebezpiecznych przestępców i recydywistów.

Najwyższa kara 30 lat więzienia może być teraz nakładana na osoby winne morderstw oraz ciężkiego uszkodzenia ciała prowadzącego do śmierci ofiary. Ponadto, czas przedawnienia odpowiedzialności karnej za zabójstwo zostanie zwiększony z 30 do 40 lat. Zaostrzono także kary za rozbój – maksymalne wyroki wzrosną z 12 do 15 lat, a jeśli zbrodnia została dokonana przy użyciu broni, to do 20 lat. Dodatkowo, nowe prawo przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia zdrowia.

Przestępstwa takie jak handel ludźmi czy porwanie z żądaniem okupu będą teraz podlegały karze od 3 do 20 lat więzienia. Jeśli osoba jest pozbawiona wolności w szczególnie udręczających warunkach, okres kary może wynosić od 5 do 25 lat.

Nowy Kodeks karny wnosi również surowsze sankcje za ciężkie przestępstwa seksualne, w tym czyny pedofilskie. Zostały dodane także nowe kategorie przestępstw, takie jak przyjęcie zlecenia na zabójstwo lub planowanie go, które są teraz zagrożone karą od 2 do 15 lat więzienia.

Kara za przyjęcie łapówki o wartości powyżej 200 tysięcy złotych będzie mogła wynosić do 15 lat więzienia, zwiększając górną granicę z 12 lat. Jeżeli korzyść majątkowa przekroczy milion złotych, kara może sięgnąć nawet 20 lat pozbawienia wolności. Co więcej, prokuratura będzie miała prawo podejmować działania z urzędu w przypadkach przetargów z udziałem publicznych funduszy, nie czekając na formalne zgłoszenie przestępstwa.