Zakątek edukacyjnej rekreacji na skarpie nad Łyną – nowy ekotaras w Olsztynie

Las Miejski w Olsztynie, zasłynąwszy ze swoich malowniczych zakątków i niezaprzeczalnej urody, wkrótce zyska dodatkowe urozmaicenie. Na mocy uchwały Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego podjęto decyzję o zbudowaniu tu nowego ekotarasu. Ta edukacyjna atrakcja zlokalizowane będzie na skarpie nad krajowym biegiem rzeki Łyny.

Budowa ekotarasu już się rozpoczęła. Jego lokalizacja została przewidziana na skarpie rzeki Łyny, za stadionem olimpijskim rugby, przy ulicy 15 Dywizji. W planach jest stworzenie specjalnej ścieżki o mineralnej nawierzchni oraz schodów, które umożliwią dostęp do ekotarasu bezpośrednio ze stadionu rugby. Prace obejmują również przebudowę i utwardzenie istniejącego zjazdu na teren stadionu oraz zagospodarowanie części terenu pod parking rowerowy. To miejsce ma potencjał stać się atrakcyjnym punktem dla mieszkańców Olsztyna oraz turystów pragnących doświadczyć leśnego krajobrazu Warmii i Mazur.

Edukacyjny ekotaras ma służyć różnorodnym formom rekreacji. – Wyposażony będzie w ławki, leżaki oraz urządzenia rekreacyjne. Znajdą się tam również tablice informacyjne i odpowiednie oświetlenie – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. – Wszystko zostało zaplanowane tak, aby spełnić oczekiwania mieszkańców. To jest bowiem zwycięski projekt Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prace budowlane są na pełnym kursie. – Najpierw teren został wykarczowany. Teraz wykonawca przystąpił do korytowania, prac ziemnych, układania warstwy odsączającej oraz instalacji elektrycznej – donosi Paweł Wachowicz, Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Realizacji Inwestycji z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

Zgodnie z zawartą umową, zakończenie prac nad ekotarasem jest przewidziane na połowę listopada 2023 roku.