Zabytkowe Koszary Dragonów w Olsztynie przeobrażą się w kulturalne centrum miasta

Prezentując ambitny projekt, władze Olsztyna obiecują rewitalizację Koszar Dragonów na terenie miasta. Zapowiadane jest stworzenie centralnej biblioteki, która przyniesie nie tylko odnowę dla zabytkowego kompleksu budynków, ale także pomoże odpowiedzieć na potrzeby społeczne mieszkańców. Mając na uwadze nadchodzącą modernizację i rozbudowę miejscowego planetarium, planowane są istotne zmiany dla olsztyńskich bibliotek.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, wyraził optymizm co do pomyślnego zakończenia procesu rewitalizacji, mimo że zdaje sobie sprawę z jego długotrwałości. Władze miasta aktywnie konsultowały plany z mieszkańcami, chcąc w pełni wykorzystać potencjał historycznych obiektów. Jednym z nich jest budynek przy ulicy Gietkowskiej 8B, położony blisko ulicy Bohaterów Bitwy 1920 Roku.

Radosław Guzowski, architekt stojący za projektem funkcjonalno-użytkowym budynku, zaznacza, że rewitalizacja pozwoli przywrócić mu dawną świetność. Planowana jest rozbudowa i nadbudowa poddasza, a także częściowe przeszklone frontu budynku, które umożliwi obserwację jego wnętrza. Konserwator zabytków już zaakceptował te zmiany.

Przewiduje się, że do odnowionego budynku przeniosą się biblioteka Planeta 11 oraz Abecadło, obecnie funkcjonujące w galerii Aura. Pierwsza z nich musi zmienić lokalizację z powodu modernizacji planetarium, natomiast druga z końcem dzierżawy powierzchni w galerii po około półtora roku.

Nowy budynek biblioteki będzie miał około 1200 metrów kwadratowych powierzchni, oferując czytelnikom dodatkowe 40 metrów kwadratowych przestrzeni. Jak podkreśla Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, ten projekt pozwoli mieszkańcom korzystać z różnorodnej oferty kulturalnej i edukacyjnej skierowanej do różnych grup wiekowych w jednym miejscu. Nowa biblioteka stanie się centrum kulturalnym dostarczającym różnorodne usługi społeczności, wspierającą jej integrację i rozwój.

Na chwilę obecną trwają przygotowania do przetargu na projekt architektoniczny budynku. W trzecim kwartale planowane jest ubieganie się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 16 milionów złotych, a jego realizacja ma zakończyć się w 2027 roku.